JUDr. Ing. Lukáš Toman

Daňový poradce, partner

lukas.toman@lutax.cz

Jsem zakladatelem společnosti LUTAX s.r.o, prostřednictvím které poskytujeme především daňové a účetní poradenstvím malým a středním podnikům a jejich managementu, majitelům a dalším osobám. Přestože pro maximální efektivitu využíváme moderní technologie, tak i v dnešní rychlé době klademe velký důraz na osobní off-line přístup. Proto poskytujeme služby především v Plzni a okolí, případně doplňkově v Praze.

Díky synergii ekonomického a právního vzdělání poskytuji klientům služby s velkým přesahem. Nemusí se jednat „jen“ o zastupování klientů před správcem daně, konzultace smluv, ale zároveň jsem schopen velmi efektivně využít propojení s advokátní kanceláří NEST LEGAL s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracuji.

Zkušenosti v kostce

Největší řešené projekty

  • Akvizice a fúze firmy za 500 mil. Kč.
  • Daňové zpracování výstavby výrobního závodu za 2 mld. Kč.
  • Konsolidace výkazů mezinárodní skupiny 40 firem s obratem 2 mld. Kč
  • Každoroční výpočet a zprocesování nákladů výzkumu a vývoje v hodnotě 10+ mil. Kč

Akademická činnost

Doktorand Fakulty právnické ZČU, přednášející pro předměty Katedry finančního práva a národního hospodářství

Get Free Consultation Now

Accounting & Bookkeeping
Tax, Payroll & Compliance
Business Performance

Mellentes seragittis lacinia, mkadipa. Pellentesque id sagittis kondisa, gravida nec massa quisque.